Om SKK

Søgne klatreklubb ble stiftet 25/3-2015 av Kay Arne Søgård, Robert Gustavsen, Marit Gjertsen og Roar Borøy.
Initiativet ble tatt etter en utfordring til kommunen noen måneder tidligere fra Kay Arne Søgård som hadde sett mange spennende potensielle uteområder å utvikle i Søgnes skjærgård.
Søgnes rådmann, Kim Høyer Holum, utfordret samtidig kulturhuset OpenMind til å skape innendørs lokaliteter for et klatre-/buldremiljø og spille på lag med klatreklubben for å utvikle klatretilbud for barn og unge i bygda.

Sommeren 2015 ble det invitert til familieklatredag på Tangowall (Klepland) hvor rundt 60 personer var innom for å klatre, grille eller bare ta en titt.

Høsten 2015 ble det laget en samarbeidsavtale med Christiansand Klatreklubb om felles tirsdagsklatringer på Samsen, noe som også videreføres skoleåret 16/17.

Etterhvert ble styret supplert av Espen Aksnes, Rannveig Jensen Dalastøyl og Jandee Stoveland.

Våren 2016 har klubben lagt ned stor dugnadsinnsats for å ferdigstille buldre- og klatreveggen i OpenMind sine nye lokaler på Linnegrøvan 34. Veggen åpnes offisielt til skolestart 2016.

Ved samarbeid med Børre Bergshaven har klubben også utviklet et klatreområde med 12 toppankere bak Verftet i Ny Hellesund, og åpningen ble lagt sammen med Sjekteracet 16/7-16.

Vi jobber fremdeles videre med utvikling av flere interessante felt i Hellesund, samt flere steder rundt i Søgne. Klubben ønsker også å være pådriver til å få en storvegg når ny ungdoms- og videregående skole skal bygges på Tangvall.