Åpning av nytt klatrefelt nord for Linnebakken

– Værforbehold

– Værforbehold