Nye klatrefellt i Søgne.

Søgne Klatreklubb har i vinter fått grunneieravtale på 3 forskjellige klipper i Søgne.
Klipppene er alle sentrumsnære, innholdsrike og av god klatrekvalitet.

På disse klippene vil vi starte opp med boltearbeid i løpet av de nermeste ukene, og vil ferigstille klatrefelltene tidlig i sommer.
Klatrefelltene vil hovedsakelig bestå av toptauforankring, samt noen boltede led-ruter.
Det er varierende graderinger på felltene med 2 av felltene er beregnet familier og inneholder løyper for hele failien.

klatrefelltene har enkel tilkomst, og er lett tilgjengelige.
Når felltene er utviklet, vil vi arrangere klubbklatringer ute når været tillater det.
Klatrefellt i Norge er under allemansretten og er til fri bruk av de som måtte ønske det.
[Se kart]

Felt 1. Fotballbanen ved tangvall.

Felt 2. sykkelstien ved linnegrøvan.

Felt 3. Berge.